Εύσημα

Πολλές ευχαριστίες στην ομάδα του Simple Machines Forum Team για την δημιουργία ενός τέτοιου αξιοσημείωτου λογισμικού. Χωρίς το SMF, δεν θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη του TinyPortal. Στο σχέδιο TinyPortal υπήρξε πολλή βοήθεια από τα ακόλουθα άτομα που αναφέρονται πιο κάτω, ευχαριστίες για την παροχή υποστήριξης και αναφορών, όπως και για όλες τις πολύτιμες ιδέες και λύσεις σας. Το TP δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς εσάς!

Ανάπτυξη

Bjoern "Bloc" Kristiansen

Ομάδα του TP

JPDeni, Ianedres, Freddy888, Ken, Lesmond, ZTN, ZarPrime, Renegd98, Crip, Agridoc και lurkalot.

Φίλοι του TP

Xarcell, Fussilet,nokonium, StormLrd, RebelRose, Ray, Max, Thurnok, Dragooon, eld^kar, PhilH, Maya, Moocat, Rasyr, gerrymo, BorgBOB, redone, Aku, Anunlike, Tuxie, deniz, feline, και eeek.
TinyPortal © 2005-2011